Conceptontwikkeling in de horeca

 

Bij het verbouwen van een horecapand is de ontwerpfase van cruciaal belang. De ontwerpfase ofwel de conceptontwikkelingsfase is het belangrijkste moment van het gehele bouwproces. Dit is het moment waarop het gewenste resultaat wordt bedacht en getekend, met de focus op de totaalbeleving van het merk of bedrijf.

Tijdens dit conceptontwikkelingsproces kan er onderscheid gemaakt worden tussen ketens en enkele zaken. Bij een enkele zaak is er vaak een pand in het vizier waarin deze zaak zich gaat vestigen – of al is gevestigd bij geval van restyling. In deze situatie vormt het pand het uitgangspunt voor het ontwerp gemaakt door de (interieur) architect. Er kan dan direct heel concreet gekeken worden naar routing en details, geënt op het pand. Wanneer het gaat om meerdere vestigingen of een keten, dan wordt een basis concept het uitgangspunt van de eerste ontwerpfase. Hierin wordt een centrale beleving uitgewerkt die terug moet komen in iedere vestiging van de keten, met daaraan gekoppeld een aantal vaste en variabele componenten die vervolgens op ieder pand toegespitst kunnen worden. Het uitgangspunt is dan in eerste instantie het concept, niet het pand.

Een goed ontwerp gaat niet alleen om esthetiek, maar ook om praktische werkbaarheid. Het is belangrijk om bijvoorbeeld rekening te houden met de routing van klanten en personeel, opslagruimte en de inrichting van de bar. Door direct ook te kijken naar de bouwkundige situatie van het pand kan het ontwerp hierop worden aangepast, wat zowel de totaalbeleving als de kosten van de verbouwing ten goede komt.

Een goede samenwerking tussen interieurarchitect en afbouwer is van essentieel belang in deze fase. Door van tevoren rekening te houden met eventuele hiaten in het bouwproces of het pand kan er efficiënter worden gewerkt, wat resulteert in een beter ontwerp en minder kosten. Wij bieden deze fase dan ook aan als onderdeel van ons aanbod, zodat wij samen met onze partners jou kunnen begeleiden tijdens het hele proces.