Wat is Turnkey Projectmanagement

Turnkey-projectmanagement in de bouw is een veelgebruikte term, maar wat betekent dit nu precies?

Turnkey betekent letterlijk “sleutel omdraaien”, dus klaar voor gebruik voor de eindgebruiker. Dit klinkt heel mooi, maar wat houdt dit nu precies in? Turnkey is een geïntegreerde aanpak waarbij een project van begin tot eind wordt beheerd en opgeleverd door een verantwoordelijke. Dat zou in de puurste vorm betekenen dat bouwkundige beoordeling, pand, ontwerp, vergunningen, design, constructie, afbouw, interieur en inrichting gecoördineerd worden door een verantwoordelijke. Dit betekent dat de projectverantwoordelijke zorg draagt voor het hele proces, van aanhuur tot oplevering, inclusief de kwaliteit van het werk, het budget, de planning en alles ertussenin. De opdrachtgever wordt hiermee in zeer grote mate ontlast en er is iemand die over alle facetten van het bouwtraject meekijkt, waardoor het risico dat er zaken over het hoofd worden gezien aanzienlijk wordt verkleind door het turnkey te laten managen.

Wat we in de praktijk zien, is dat om verschillende redenen het project uit elkaar wordt gehaald en door diverse relaties van de opdrachtgever wordt ingevuld. Dan doet een makelaar en extern bureau de schouw van panden en gaat de ontwerper een ontwerp maken op het pand. Er wordt een vergunning aangevraagd en een financiering gerealiseerd voordat er een verantwoordelijke komt om het geheel aan elkaar te knopen volgens de turnkey werkwijze. Bovenstaande methode wordt ook vaak turnkey genoemd, maar betreft vaak alleen een (gedeelte) van het bouwproces en niet het gehele traject. Door juist ook mee te kijken bij de voorbereidingen kunnen oplossingen vaak beter toegespitst worden op de specifieke locatie en van tevoren beter worden uitgedacht. Door deze wijze worden er tijdens de bouwfase minder kosten gemaakt of zijn er bijna geen onvoorziene zaken.

De turnkey aanpak biedt een aantal voordelen. Allereerst zorgt het ervoor dat het totale proces efficiënter wordt uitgevoerd, omdat de projectverantwoordelijke zorg draagt voor het gehele proces en dus in staat is om eventuele problemen in een vroeg stadium te identificeren en op te lossen. Hij heeft inzicht in alle belangen van de diverse stakeholders en kan hierop sturen. De opdrachtgever blijft geïnformeerd over de status, budgetten en afwerking, maar heeft hierin een kleine rol, zodat zij zich kan richten op de organisatie van de opening. Een ander groot voordeel is dat er een aanspreekpunt is die alles regelt, waardoor de opdrachtgever niet met alle partijen hoeft te communiceren en het volledige traject hoeft te overzien, met alle mogelijke fouten van dien. De projectverantwoordelijke kan door het beheren van de budgetten tegenvallers opvangen door te schuiven (in overleg natuurlijk) met budgetten van de ene post naar de andere. Hiermee ben je in staat om een goede beheersing van de bouwkosten te hebben, waarbij geen budgetoverschrijding mogelijk zou moeten zijn. In de praktijk zien we vele vormen van turnkey realisatie en wijze van inkopen van het bouwproject. Je kunt het geheel laten begeleiden door een turnkey manager, je kunt (het gehele) traject inkopen bij een turnkey organisatie, al dan niet risicodragend, of het project opdelen. Wat het beste is, hangt af van de wensen en fase waarin de organisatie zich bevindt.

In het kort biedt turnkey projectmanagement in de bouw voordelen op het gebied van efficiëntie, samenwerking, kostenbesparing en kwaliteitsborging. Het kan een goede optie zijn voor organisaties die op zoek zijn naar een geïntegreerde en/of repeterende aanpak voor hun bouwprojecten.

Mocht u willen sparren over de beste vorm voor uw organisatie of meer inzicht willen hebben, dan neem ik daar graag de tijd voor tijdens een bak koffie!